วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
   
     
 
         ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา  เป็นรูปของเจดีย์วัดเชียงงา  มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมรูปทรงคล้ายทางภาคเหนือ  คือ  มีฐานย่อมุมซ้อนหลายชั้น  ปรากฏรูปสิงห์ที่ฐาน  องค์ระฆังเล็กสั้นแจ้  มีลวดลายรัดอกรอบองค์ระฆัง  ไม่มีบัลลังก์  ปลียอดรูปดอกบัวทรงผอมสูง  ทรงรูปกลีบมะเฟือง  ฐานขนาดกว้างด้านละ  14  เมตร  ยอดสุดมีฉัตร  สูง  40  เมตร  บนยอดสุดปักฉัตรโลหะ  ปิดทองฉลุลาย  นับเป็นโบราณสถานที่เก่าที่สุดประจำอำเภอบ้านหมี่